ZDR Investments, a.s.
Naše fondy

ZDR Investments, a.s.

ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate

Investičním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic umístěných ve fondu. Prostředkem k dosažení investičního cíle je vyhledávání podhodnocených investičních aktiv, jejich pořizování a držba za účelem kapitálového zhodnocení. Fond investuje především do aktiv nemovité povahy, ať již majících formu věcí nemovitých, akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

ZDR Investments, a.s.
  • Projekty nabývané fondem jsou situovány na území České a Slovenské republiky, a také Rakouska a jsou plně obsazeny nájemci.
  • ZDR Investments se zaměřuje na akvizice prémiových komerčních nemovitostí s predikovatelným výnosem.
  • Zásadní je lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv.

http://zdrinvestments.cz/fond-fki

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu ZDR Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Klíčové informace Třída A Klíčové informace Třída B Klíčové informace Třída C Klíčové informace Třída D Upozornění

Další informace

Výroční zpráva ZDR 2019 Informační teaser 01/2021
Aktuální hodnota investiční akce
Investiční třída A - 1.2762 CZK Investiční třída C - 1.1283 EUR
Chci investovat
Očekávaný výnos
6 % až 8 %
Trvání 5 let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Třída A: max. 3,1 %
Třída B: max. 3,1 %
Výstupní poplatek 40 % do 3 let
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
Nabízíme jedinečnou příležitost investovat do konkrétních komerčních projektů s vysokým potenciálem růstu.
VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
Fond českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Fond Českých korporátních dluhopisů.
AMBEAT Invest SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
EDF Fond SICAV, a.s.
Zaměřuje se na investování do nemovitostních společností a do oblasti private equity.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.